سنگ مخصوص متولدین شهریور و چند نمونه انگشتر زیبا مخصوص شهریوری ها

-

امروز جمعه , ۴ تیر , ۱۴۰۰ شما در سرگرم باش هستید.

به دلیل به روز بودن سایت از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید.

سنگ مخصوص متولدین شهریور و چند نمونه انگشتر زیبا مخصوص شهریوری ها

سنگ مخصوص متولدین شهریور و چند نمونه انگشتر زیبا مخصوص شهریوری ها

سنگ مخصوص متولدین شهریور و چند نمونه انگشتر زیبا مخصوص شهریوری ها

قدرت جادویی یاقوت کبود برای شهریوری ها

هرگونه درد و رنج را از ما دور می سازد. تمامی امراض چشم را درمان می نماید. یاقوت کبود علامت راستگویی و وفاداری می باشد تعلق یاقوت کبود به زهره می باشد و برای دخترانی که ازدواج نکرده خوشبختی می آورد. استفاده از آن برای اردیبهشتی ها سعادت و برکت را بهمراه دارد. اگر به نامزد و همسر خود یاقوت کبود هدیه دهید برای او شانس و خوش بختی را بهمراه خواهید داشت. چنانچه متولدین اردیبهشت یاقوت کبود را به همراه داشته باشد، در میان جمع عزت و وقار داشته و شخصیت او پرکشش و پرجاذبه خواهد بود.

مدل های انگشتر و گردنبند یاقوت کبود

مدل انگشتر یاقوت کبود

مدل انگشتر یاقوت کبود

مدل انگشتر زنانه یاقوت کبود

مدل انگشتر زنانه یاقوت کبود

مدل گردنبند یاقوت کبود

مدل گردنبند یاقوت کبود

مدل انگشتر مردانه یاقوت کبود

مدل انگشتر مردانه یاقوت کبود

خواص یاقوت کبود

هرگونه درد و رنج را از ما دور می سازد. تمامی امراض چشم را درمان می نماید. یاقوت کبود علامت راستگویی و وفاداری می باشد تعلق یاقوت کبود به زهره می باشد و برای دخترانی که ازدواج نکرده خوشبختی می آورد. استفاده از آن برای اردیبهشتی ها سعادت و برکت را بهمراه دارد. اگر به نامزد و همسر خود یاقوت کبود هدیه دهید برای او شانس و خوش بختی را بهمراه خواهید داشت. چنانچه متولدین اردیبهشت. یاقوت کبود را به همراه داشته باشد، در میان جمع عزت و وقار داشته و شخصیت او پرکشش و پرجاذبه خواهد بود.

 

دیدگاه مطلب سنگ مخصوص متولدین شهریور و چند نمونه انگشتر زیبا مخصوص شهریوری ها