بیشتر

آیا ازدواج با همسن کار درستی است یا خیر؟در چه سنی ادواج کنیم؟ بهترین سن ازدواج   ممکن است کسی در کنار همسری کم سنّ تر از خود ارامش یابد – کسی در کنار همسری هم سنّ خود ارامش یابد و کسی در کنار همسری بزرگتر از خود هم ارامش یابد.   آری، بهتر این است که سنّ دختر کم تر از پسر باشد؛ و این هم دلایلی منطبق با جسم، روح و روان هر دو طرف دارد.  

دانستنی های قبل از ازدواج, زناشویی admin ۰۳ آبان ۱۳۹۸ بدون دیدگاه ادامه مطلب